Information om vår policy om kameraövervakning

Ansvarig för kameraövervakningen är Huvudsta Köpcentrum AB

Kontaktuppgifter till Huvudsta Köpcentrum AB är info@huvudstacentrum.se

Syftet med kamerabevakningen är att upprätthålla säkerheten i vårt köpcentrum, att hålla besökarna trygga och hantera olyckor och skador som inträffar i köpcentrumet.

Bildmaterialet hanteras strikt konfidentiellt.

Bildmaterialet finns tillgängligt i 28 dagar för polisen att kunna ta del av för att klara upp brott. Huvudsta Köpcentrums säkerhetsbolag Commuter Security Group hanterar utlämning av kamerafilmer till polisen vid brottsmisstankar.

Efter 28 dagar raderas allt bildmaterial per automatik.

Personer som har tillgång till uppgifterna är strikt begränsat och lösenordskyddat. Polisen får på begäran ta del av material relaterat till brott de utreder. Kontroll av inspelning sker endast vid behov i enlighet med syftet.

Inget bildmaterial kommer att överföras till tredje land.

Inget bildmaterial kommer användas för automatiserat beslutsfattande.

För klagomål, kontakta Datainspektionen om ni anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal.

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta centrumledningen. Vi nås på e-post: info@huvudstacentrum.se