Move & Walk

Öppettider:

Move & Walk vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som har olika neurologiska funktionsnedsättningar, som t.ex. CP-skada (cerebral pares), stroke, MS, Parkinson etc.

Vi erbjuder pedagogisk rehabilitering, administration av personlig assistans samt

grundsär-, tränings- och gymnasiesärskola med KP (konduktiv pedagogik).

Kontakt:

Telefon: 08-624 99 91
E-post: info@movewalk.se
Webb: www.movewalk.se