Information om vår policy om kameraövervakning

Ansvarig för kameraövervakningen är Huvudsta Köpcentrum AB Kontaktuppgifter till Huvudsta Köpcentrum AB är info@huvudstacentrum.se Syftet med kamerabevakningen är att upprätthålla säkerheten i vårt köpcentrum, att hålla besökarna trygga och hantera olyckor och skador som inträffar i köpcentrumet. Bildmaterialet hanteras strikt konfidentiellt. Bildmaterialet finns tillgängligt i 28 dagar för polisen att kunna ta del av för […]