Assistanskompaniet

Assistanskompaniet är en privat utförare som utför personlig assistans. Vi hjälper dig som redan har assistans eller vill veta mer om assistans och LSS.

Vårt mål är att alla ska känna trygghet. En assistans där kvalitet och service står i fokus utifrån dina egna villkor och behov.

E-post: info@assistanskompaniet.se
Webb: www.assistanskompaniet.se